logo

لیست نرم افزارها:

ردیف نرم افزار توسعه دهنده دانلود
1 kinco builder v8 kinco دانلود
2 Kinco DTools V4.3.0.0 kinco دانلود
3 HMIware kinco دانلود
4 KincoServo kinco دانلود
5 KincoServoPlus SetupV1.1.6 kinco دانلود

لیست جزوات:

ردیف جزوات توسعه دهنده دانلود
1 PLC قشم ولتاژ دانلود
2 HMI قشم ولتاژ دانلود
3 VFD قشم ولتاژ دانلود
4 mapping modbus table قشم ولتاژ دانلود
5 SERVO MOTOR قشم ولتاژ دانلود                  

لیست کاتالوگ  و دیتا شیت HMI :

ردیف Data Sheet &User manual توسعه دهنده دانلود
1 Kinco DTools User Manual Kinco دانلود
2  Kinco HMI Ware User Manual Kinco دانلود
3 Datasheet GL043 & GL043E Kinco دانلود
4 User manual GL043 & GL043E  Kinco دانلود
5  Datasheet GL070 & GL070E Kinco دانلود
6 User manual GL070 & GL070E Kinco دانلود
7 Datasheet GL100 & GL100E Kinco دانلود
8 Datasheet G121 & G121E Kinco دانلود
9 User manual G121 & G121E Kinco دانلود
10 Datasheet GL150 & GL150E Kinco دانلود
11 User manual GL150 & GL150E Kinco دانلود

لیست منوال و کاتالوگ PLC :

ردیف Data Sheet &User manual توسعه دهنده دانلود
1 Catalog PLC K6S کینکو دانلود
2 PLC K606 کینکو دانلود
3 Catalog PLC K6 & K2 & KS  کینکو دانلود
4 PLC K5 کینکو دانلود

فیلم های آموزشی :

ردیف Data Sheet &User manual توسعه دهنده دانلود
1 Driver PLC Kinco قشم ولتاژ دانلود
2 ارتباط PLC 1200 با HMI Kinco قشم ولتاژ دانلود
3 ارتباط PLC LOGO با HMI KINCO قشم ولتاژ دانلود
4 نصب درایور در ویندوز 10 قشم ولتاژ دانلود
5 نحوه انتقال برنامه از سری MT به GREEN قشم ولتاژ دانلود
6 ارتباط HMI KINCO و VFD با پروتکل مدباس تحت شبکه RS485 قشم ولتاژ دانلود
7 ارتباط HMI KINCO با بارکد خوان قشم ولتاژ دانلود

لیست منوال و کاتالوگ servo &stepper

ردیف

Data Sheet &User manual توسعه دهنده دانلود
1 servo catalog قشم ولتاژ دانلود
2 User Manual servo motor قشم ولتاژ دانلود
3   stepper catalog قشم ولتاژ دانلود

لیست منوال و کاتالوگ VFD:

ردیف Catalog &User manual توسعه دهنده دانلود
1 User Manual FV20 Kinco دانلود
Catalog FV20 Kinco دانلود
2 User Manual FV100 Kinco دانلود
3 Catalog FV20 Kinco دانلود
4 Catalog CV20 قشم ولتاژ دانلود

اشتراک گذاری