سری FD2

سری FD2

فیلترهای فعال

سرو موتور 1.57 کیلو وات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت 44,000,000 تومان

پک سرو شامل موارد زیر میباشد :

موتور            1.57kW 2000RPM
سایز فلنچ      130MM

موتورمدل      SMH130D-0157-20AAK-4HKC

درایو مدل      FD432S-LA-000

کابل قدرت    MOT-008--05-KC2

کابل انکودر...

سرو موتور ترمز دار 1.57کیلووات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت 51,150,000 تومان

پک سرو شامل موارد زیر میباشد :

موتور ترمز دار          1.57kW 2000RPM
سایز فلنچ                  130MM

موتورمدل                 SMH130D-0157-20ABK-4HKC

درایو مدل                 FD432S-LA-000

کابل قدرت...

سرو موتور 2.1 کیلو وات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت 50,600,000 تومان

پک سرو شامل موارد زیر میباشد :

موتور            2.1kW 2000RPM
سایز فلنچ      130MM

موتورمدل      SMH130D-0210-20AAK-4HKC

درایو مدل      FD622S-LA-000

کابل قدرت    MOT-008--05-KC2

کابل انکودر...

سرو موتورترمز دار 2.1 کیلو وات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت 60,500,000 تومان

پک سرو شامل موارد زیر میباشد :

موتور             2.1kW    2000RPM
سایز فلنچ      130MM

موتورمدل     SMH130D-0210-20ABK-4HKC

درایو مدل    FD622S-LA-000

کابل قدرت   MOT-008-05-KC2-B

کابل انکودر...

سرو موتور ترمز دار 3.8 کیلو وات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت استعلام تلفنی

پک سرو شامل موارد زیر هستند :

موتور         3.8kW   2000RPM
سایز فلنچ   150MM

موتورمدل   SMH150D-0380-20ABK-4HKC

درایو مدل   JD630-LA-000

کابل قدرت  MOT-015-05-KC2-B

کابل انکودر  ENCCA-05-KC1

سرو موتور3.5 کیلووات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت استعلام تلفنی

پک سرو شامل موارد زیر میباشد :

موتور          3.5KW   1500RPM
سایز فلنچ    180MM

موتورمدل   SMH180D-0350-15AAK-4HKC

درایو مدل   JD630-LA-000

کابل قدرت  MOT-015-05-KC2

کابل انکودر  ENCCA-05-KC1

سرو موتور ترمز دار 3.5 کیلووات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت استعلام تلفنی

پک سرو شامل موارد زیر میباشد :

موتورترمز دار    3.5KW   1500RPM
سایز فلنچ        180MM

موتورمدل        SMH180D-0350-15ABK-4HKC

درایو مدل        JD630-LA-000

کابل قدرت     MOT-015-05-KC2-B

کابل انکودر...

سرو موتور 3.8کیلو وات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت استعلام تلفنی

پک سرو شامل موارد زیر میباشد :

موتور              3.8KW 2000RPM
سایز فلنچ       150MM

موتورمدل       SMH150D-0380-20AAK-4HKC

درایو مدل      JD630-LA-000

کابل قدرت    MOT-015-05-KC2

کابل انکودر...

سرو موتور 3کیلووات ترمز دار
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت استعلام تلفنی

پک سرو موتور شامل موارد زیر میباشد :

موتور ترمز دار        3kW  2000RPM
سایز فلنچ             150MM

موتورمدل           SMH150D-0300-20ABK-4HKC

درایو مدل          JD630-LA-000

کابل قدرت...

سرو 1.05 کیلو وات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت 47,450,000 تومان

پک سرو شامل موارد زیر میباشد :


موتور         1.05kW  2000RPM 

موتورمدل       SMH130D-0105-20AAK-4HKC

درایو مدل    FD432S-LA-000

کابل قدرت  MOT-008--05-KC2

کابل انکودر ENCCA-05-KC1

سرو موتور ترمز دار 750 وات
وضعیت محصول: موجود است
0 نظرات
قیمت 33,000,000 تومان

پک سرو شامل موارد زیر میباشد :

موتور         750W  3000RPM 

موتورمدل     SMC80S-0075-30ABK-3LKH  

درایو مدل    FD422S-LA-000

کابل قدرت  MOT-005--05-KL

کابل انکودر ENCCA-05-KH

نمایش 21 مورد 21 مورد